Mausund Feltstasjon

~ Towards a cleaner ocean ~

 Hos oss kan du lære mer om naturen, økosystemene og  de utfordringene vi møter med marin forurensning.
Feltstasjonen ligger midt i skjærgården utenfor Frøya.
Vi tar imot besøkende på feltstasjonen, og vi reiser ut til skoler, universiteter og bedrifter for å fortelle om vårt arbeid. Ta kontakt  med oss for å avtale et  besøk.

Vi jobber hver dag for en bærekrafig utvikling i havet og trenger din hjelp i dette arbeidet.  

Undervisning

Vi tar imot besøkende på feltstasjonen og tilbyr undervisning for både skoleelever og studenter, organisasjoner og forskningsmiljø. 

Les mer her

Våre prosjekter

Mausund Feltstasjon bidrar på flere områder. Vi rydder plast, underviser og vi driver forskning og innovasjon.

Les mer om våre prosjekter her

Prosjekter for elever

Vi gjør årlige undersøkelser på kystens økosystem. Vi inviterer videregående elever til å delta på prosjektet.

Les mer her

Feltarbeid for studenter

Vi driver miljøovervåking og forskning på kystens økosystem. Studenter får gjennomføre feltarbeid her.

Les mer her

Våre samarbeidspartnere: