Korona: På grunn av smittevern har vi for tiden ikke mulighet til å ta imot besøkende eller reise ut til publikum.  

Mausund Feltstasjon

~ Towards a cleaner ocean ~

Plastsøppel i havet er et stort problem. Mausund Feltstasjon rydder plastsøppel på Trøndelagskysten. Hos oss kan du lære mer om
marint søppel og selv være med på å rydde naturen.
Feltstasjonen ligger midt i skjærgården utenfor Frøya. Vi startet med plastrydding i 2011 og har i senere tid begynt med forskning på marin
plast og miljøgift. Vi arbeider sammen med bl.a. NTNU og Miljødirektoratet.
Vi vil dele kunnskapen vi har fått igjennom å rydde plast fra skjærgården.
Vi tar imot besøkende på feltstasjonen, og vi reiser ut til skoler og
universitet for å fortelle om plastikkproblemet. Ta kontakt med
oss for å avtale et besøk.

Send oss gjerne dine spørsmål om marin
plast og miljøgifter.  

Undervisning

Vi tar imot besøkende på feltstasjonen og tilbyr undervisning for både skoleelever og studenter, organisasjoner og forskningsmiljø. 

Les mer her

Våre prosjekter

Mausund Feltstasjon bidrar på flere områder. Vi rydder plast, underviser og vi driver forskning og innovasjon.

Les mer om våre prosjekter her

Prosjekter for elever

Vi gjør årlige undersøkelser på kystens økosystem. Vi inviterer videregående elever til å delta på prosjektet.

Les mer her

Feltarbeid for studenter

Vi driver miljøovervåking og forskning på kystens økosystem. Studenter får gjennomføre feltarbeid her.

Les mer her