Prosjekt

Ocean Camp

 Ocean Camp er et tilbud til elever på videregående skole. Igjennom Ocean Camp får elevene dybdelæring innen realfagene teknologi og forskningslære (ToF), biologi og matematikk. Elevene får igjennom oppholdet, kompetanse og forståelse for havrommets fremtidige utfordringer. Read more…

Marint søppel

Marint Søppel Mausund Feltstasjon har som mål å være ledende på kunnskap, innovative løsninger og effektivitet på bekjempelse av marint søppel.   Rundt om på havene flyter det millioner tonn med plast. Til tross for Read more…

Utprøving av metoder for avdekking Mikroplast

Utprøving av metoder for avdekking Mikroplast I 2015 igangsatte vi et prosjekt for å avdekke mikroplast. Mikroplast er plastpartikler, eller fragmenter <5mm. Det blir brukt stereolupe (mikroskop) med NightSea Royal Blue og UV-filter. Med dette utstyret er Read more…

ENTiCE

ENTiCE Tverrfaglig prosjekt i samarbeid med Sintef, NTNU, Frøya VGS, SAMS og Mausund Feltstasjon. Et prosjekt som har til formål å beskrive   økosystemet i havet utenfor Mausund. Les mer på: https://www.sintef.no/prosjekter/entice/ 

Byåsen VGS i vinden

Byåsen VGS i Vinden Elever og lærere fra Byåsen vgs i vinden. På ekskursjonsområdet på Mausund, utenfor Mausund Feltstasjon. Arbeidet de gjennomførte var å samle inn krabbe, kveite og torsk, som skulle analyseres for kvikksølv, Read more…

Forskningsarbeid på Mausund ved Byåsen VGS

Forskerklassen ved Byåsen VGS gjennomførte forskningsarbeid på Mausund i 2014. Elevene fra media og kommunikasjon dokumenterte forskningsarbeidet og gjorde forberedelser til utstillingen ved Vitenskapsmuseet. Det gjorde de ved å gjennomføre intervjuer og dokumentere kystkulturen med Read more…

Prosjekt Byåsen VGS 2012

Det er kjent at det har vært dårlig rekruttering til realfag generelt og at det er et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse til ulike bransjer. Gjennom media har ulike departement og bransjer Read more…