Korona: På grunn av smittevern har vi for tiden ikke mulighet til å ta imot besøkende eller reise ut til publikum.  

Mausund Feltstasjon

For en bærekraftig utvikling

Mausund Feltstasjon ble etablert i 2011 og har nå 22 ansatte. Vårt mål er å bekjempe marin plast ved å hver dag frakte plastavfall ut av skjærgården langs Trøndelagskysten. Vi vil skape nye løsninger og dele vår kunnskap med andre. Vi er overbevist om at miljøutfordringene i havet kan løses, og jobber daglig for å nå dette målet. Feltstasjonen brukes jevnlig av organisasjoner, skoler og universitet. Vi kan ta imot grupper på opp mot 60 personer. 

Mausund Feltstasjons bidrag

Vi jobber aktivt for å bekjempe marin forurensning. Det gjør vi gjennom:
• Kystrenovatører som hele året rydder avfall fra strender og skjærgårder. 
• Utvikling av metoder og prosesser for å bekjempe marin forurensing. 
• Forskning og overvåkning av kystnære og marine økosystemene rundt Mausund. 
• Formidling av kunnskap og erfaring fra våre prosjekter.
Igjennom vårt arbeidet lærer vi mye om marin forurensing. Denne kunnskapen deler vi igjennom undervisning på feltstasjonen. Undervisningen handler om plastforurensing, bærekraftig utvikling og forvaltning av marine ressurser. Her kan både barn, unge og voksne komme for å lære mer. Vi tilpasser læringsinnhold etter gruppa.

Ta kontakt med oss for å avtale besøk eller kurs.

Prosjekter

Mausund Feltstasjon bidrar på flere prosjekter, bl.a. med oppryddingsarbeid og forskning.

Les mer

Undervisning

Både grunnskole, videregående og universitet benytter feltstasjonen slik at elever kan
lære mer om marin forurensing.

Les mer

Statistikk

Vi fører statistikk over mengde avfall som
hentes inn, men også andre interessante
aspekt av plastryddinga. 

Les mer

Booking og besøk

Besøkende er velkommen på Mausund Feltstasjon. Her tilbyr vi omvisning og foredrag om oppryddingsarbeidet og om andre prosjekter. Feltstasjonen brukes ofte av skoler og universitet. 
Vi tar imot elever og forteller om arbeidet, forskningsprosjektene 
og løsningene vi behøver for å håndtere forurensingsproblemet. 
Vi reiser også ut til skoler og universitet for å dele vår kunnskap. 
Våre kystrenovatører forteller fra sitt eget perspektiv om de utfordringene de møter.
Vi tar mot frivillige og besøkende som ønsker å delta i oppryddingsarbeidet. Dette er en god måte å oppleve det 
vakre kystlandskapet samtidig som man bidrar i bekjempelsen 
av marin forurensing.
Vi er opptatt av sikkerheten og trivsel hos besøkende som ønsker 
å delta i arbeidet. Vi legger til rette med transport, kost og losji. 
Alle som ønsker å bidra i oppryddinga må delta på Eiderkurset. 
Dette er et sikkerhetskurs som avholdes på feltstasjonen, og varer 
i omtrent 1 time.
Hos feltstasjonen får du låne:
 • Kjeledress
 • Hansker
 • Hjelm
 • Flytevest
 • Vernesko

Kontakt oss for å avtale besøk på feltstasjonen, eller 
for å booke foredrag og undervisning på din skole. 

Undervisning

Vi forteller om plastikkproblemet og hvordan det påvirker havet. Vi tilpasser innhold etter gruppa. Ta kontakt med oss for å avtale et besøk på feltstasjonen, bli med på oppryddingsarbeidet, eller book et besøk på din skole eller universitet.

Les mer

Feltarbeid for studenter

Studenter kan gjennomføre feltarbeid til sine prosjekt her. Kysten utenfor Frøya er egnet for feltarbeid i marinbiologi- økologi, kjemi og pedagogikk. Vi hjelper til med transport, kost og losji, i tillegg til lån av utstyr.

Les mer

Ocean Camp – en ukes leir for videregående elever

Vi tilbyr Ocean Camp for videregående elever. Her får elevene et ukes opphold på Mausund med undervisning og ekskursjoner. Elevene lærer mer om forurensingsproblemet og bruk av marine ressurser. Læring foregår i et enestående kystlandskap.

Les mer

Ledige Stillinger

Mausund Feltstasjon ønsker at flere skal få bidra i arbeidet for et renere hav.
Vi har for tiden ingen utlyste stillinger men tar likevel imot åpne søknader for de
som ønsker sesong- og periodearbeid eller fast stilling.
Vi ønsker mangfoldig i teamet og søkende bør være i fysisk god form, og trives med
å arbeide ute både sommer og vinter. Det er en fordel med bakgrunn i mekanikk,
sjøfart, undervisning eller naturvitenskap, men dette er ikke noe krav.
Søknader kan sendes til post@eider.no.
Er du frivillig og ønsker å delta i arbeidet for et renere hav kan du kontakte oss.
Frivillig arbeid kan være en fin måte å oppleve den fantastiske naturen langs øyrekka, samtidig som man bidrar i å bevare kysten og dyrelivet. Vi hjelper til med transport,
kost og losji. Våre arbeidere er imøtekommende og ønsker å dele sine erfaringer.
Send din henvendelse, så svarer vi så fort vi kan.
For å ivareta sikkerheten til ansatte, besøkende og frivillige må alle som skal være
med i oppryddingsarbeidet delta på Eiderkurset. Dette er et sikkerhetskurs
som avholdes på feltstasjonen, og varer i rundt 1 time.

  Kontaktskjema

  Navn E-post Melding Send inn

  Media & publikasjoner

  Mausund Feltstasjon har bidratt i flere prosjekter. Vi produserer artikler og rapporter om skjærgårdens tilstand. Vi deltar også i intervjuer og i avisoppslag. Her finner du en oversikt over media
  og publikasjoner omhandlende Mausund Feltstasjon.  

  Media

  Her finner du en samling av avisartikler og rapporter
  omhandlende feltstasjonen.    NRK: 

  “Søknadsboom for søppelryddere: Magnus (29) sluttet som lærer for å plukke plast”

  Les mer

  NRK: 

  “Fyller en hel båt med søppel på et par timer” 

  Les mer

  NRK: 

  “Fant forlatt oppdrettsanlegg – har ligget ubrukt i fem år”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Skal rydde bort plast før fuglene kommer”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Kystvakta tok med seg marint søppel fra Mausund”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “-Løsningen på marin forsøpling er i klasserommet”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “– Vassholmen naturreservat er fritt for søppel”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Nesten to millioner til mer strand- rydding"

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Har startet kampen mot plast i Froan “

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “-Vi må få opp øynene “

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Fylte hundre sekker søppel på én dag”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Over 1000 frivillige har ryddet søppel i øyrekka”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “- Prøv deg i kampen mot marint avfall”

  Les mer

  Frøya nyheter:

  “Mausund-funn stilles ut”

  Les mer

  Adressa:

  “Vi drukner i plast”

  Les mer

  Adressa:

   “Nå vet Odd Arne hvor plastsøpla kommer fra “

  Les mer

  Stortinget:

  “Skriftlig spørsmål fra Tove Eivindsen (V) til klima- og miljøministere” 

  Les mer

  NTNU:

  “Bærekraftig utvikling i havet” 

  Les mer

  NTNU:

  "Besøk ved Bamfield Marine Sciences Centre (BMSC)"

  Les mer

  NTNU:

  “Dybdelæring i havdypet“

  Les mer

  Naturvernsforbundet:

  “Sjokkert over mengden plast på Mausund”

  Les mer

  Naturvernsforbundet:

  “Sjokkert over mengden plast på Mausund”

  Les mer

  SpareBank1SMN: 

  Plastdugnaden: Plastplukking på Mausund med skoleklasse 

  Se film her

  SpareBank1SMN: 

  Plastdugnaden: Mausund Feltstasjon kjemper for havet

  Se film her

  Publikasjoner

  Feltstasjonen har deltatt i produksjonen av forskningsartikler og undervisningsmateriell.
  Her finner du et utvalg av verker som Mausund Feltstasjon har bidratt i å produsere. 

  ENTiCE

  (Enabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem)
  ENTiCE er et tverrfaglig prosjekt utført 2016-2018 i samarbeid mellom Sintef, NTNU, Frøya VGS, SAMS og Mausund Feltstasjon. Prosjektet hadde som formål å kvantifisere fysiske kvaliteter i sjøen rundt Mausund, slik som tidevannsbevegelser, planktonproduksjon og næringsstoffer. Prosjektet var med på å skape og utvikle teknologi som skal gi mer nøyaktige målinger i fremtiden.
  Les mer her

  Blå Hefteserien 

  • tareskog
  • læringsprogrammer
  • bærekraftig utvikling

  Les mer her

  Miljøovervåking i tareskogen

  Heftet gir et innblikk i ekskursjoner med forskningsfartøy og bruk av dagens teknologi med blant annet bruk av ROV/undervannsfartøy. Dette gir oss muligheter for å synliggjøre og forklare livet under havoverflaten. Heftet fokuserer også på hvordan tareskog kan fungere som indikator i miljøovervåkinga. 
  Les mer her

  Læringsprogrammet
  Marint søppel - felt- og laboratoriearbeid

  Dette heftet ble skrevet som en ressurs for foredraget Plastproblematikken i havet på Realfagskonferansen 2018 ved NTNU. Bakgrunnen var å gi en innføring i utfordring med marint søppel og hvordan temaet kan ha en overføringsverdi til undervisning.
  Les mer her

  Bærekraftig utvikling i havet

  Heftet er skrevet som et ressurshefte for lærere og tar opp problemstillingen: Morgendagens 
  utfordringer i havet, hvordan løser vi de? 
  Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt. Vi kan nå se resultatene av 50 års forsøpling av havet og hvordan den påvirker næringskjeden. Heftet tar opp disse problemstillingene og diskuterer hvordan bærekraftig utvikling må skje.
  Les mer her

  Elemental content of brown crab (Cancer pagurus)

  – Is it safe for human consumption? A recent case study from Mausund, Norway 
  - En studie på miljøgifter i taskekrabber ved Mausund.
  Les mer her

  Kontaktskjema

  Navn E-post Melding Send inn

  Kontakt

  Mausund Feltstasjon
  Odd Arne Arnesen 
  Daglig leder

  Postadresse: 
  Eider AS, Postboks 150

  Besøksadresse: 
  Kjeglhaugen 5, 7284 Mausund

  Telefon: 456 71 265

  E-post: post@eider.no