Videreutdannings kurs 2017 for realfagslærere, Skolelaboratoriet, NTNU

Realfagskurs: Teknologi og forskningslære SKOLE6625

Teknologi og forskningslære SKOLE6625, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser, eller skal undervise i Teknologi og forskningslære. Dette kurset veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Tema for kurset:

Marinbiologi (tare som bioindikator), miljøovervåking og ROV-teknologi.