Utprøving av metoder for avdekking Mikroplast

I 2014 igangsatte vi et prosjekt for å avdekke mikroplast.

Mikroplast er plastpartikler, eller fragmenter <5mm. 
Det blir brukt stereolupe (mikroskop) med NightSea Royal Blue og UV-filter.
Med dette utstyret er det mulig å oppdage mikroplast. Vi har gjort flere undersøkelser på mageinnholdet i dyr i området

Utprøving av metoder for avdekking Mikroplast

Her ser vi spor av mikroplast i magesekken til en nise sett gjennom stereolupe (mikroskop) med UV-filter.

Utprøving av metoder for avdekking Mikroplast

Dette er fra magesekken til en mink. Det viser en blanding av matrester og plastbiter. Mageinnholdet undersøkes videre under stereolupen (mikroskop) for å avdekke mikroplast.