Før fuglene kommer 

Froan er et naturreservat som er leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Det unike naturreservatet trues imidlertid av at det hoper seg opp mengder med plast som en følge av havstrømmene som treffer området. 

Fra 1. april blir det ferdelsforbud i Froan, og derfor inviterer vi frivilllige til en plastryddeaksjon slik at vi får ryddet vekk mest mulig før fuglene kommer.

Sett av helga den 20.-22. mars 2020 for å bidra til en del av løsningen på det marine plastproblemet. 

Vi har overnatting til 30 personer på Mausund, egenandel kroner 300 pr. pers. pr. natt så ta kontakt med Nick på tlf 98402882 hvis du ønsker å være med eller har spørsmål.

Facebook arrangement

v/ Naturvernforbundet 27. Mars-29. Mars 2020

Da Naturvernforbundet var ute på Mausund sist mai ble vi sjokkert over hvor mye plast var på øyene, delvis grodd fast under lyngen. Vi ønsker derfor å arrangere en tur igjen i år og legger den nå til Froan, før fuglene kommer for å hekke og før ferdselsforbudet inntreffer. I tillegg til rydding blir det faglig påfyll om plastproblemet og hva vi kan gjøre for å stoppe det.

Dette blir en unik mulighet til å bruke en helg på fornuftig arbeid, samtidig som du lærer mer om plastproblemet og blir kjent med nye folk.

Vi kjører fra Trondheim fredag den 27. Mars 2020 kl. 15:30 fredag og er tilbake i Trondheim ca. kl. 18 på søndag.

Opphold og reise er gratis, men mat dekkes av den enkelte.

Mer informasjon om praktisk og påmelding vil komme, men hold av helga allerede nå.

Det er bregrenset antall plasser.
For å holde oversikt over hvem som blir med ber vi om at de som trykker «skal» på Facebook arrangementet,
faktisk er de som tenker å bli med, mens andre kan trykke «interessert» 🙂

Om du ikke kan bli med denne helga er det mulighet for å dra utover helga før for å bli med å rydde.

Mer informasjon om FFK

Foto: Naturvernforbundet, rydding med Mausund Feltstasjon på Arnfinnholmen