Prosjekt Byåsen VGS 2012

Det er kjent at det har vært dårlig rekruttering til realfag generelt og at det er et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse til ulike bransjer.

Gjennom media har ulike departement og bransjer satt fokus på dette. Fiskeridepartementet ønsker å styrke fiskerinæringen og havbruk.

Byåsen videregående skole i Trondheim, startet høsten 2011 med Forskerlinje. Elever som velger Forskerlinjer er spesielt motiverte for å ta realfaglig fordypning. Det er et mål å kunne gi denne elevgruppen en faglig opplæring slik at de fullfører høyere utdanning innen de områdene der det er stort behov for arbeidskraft med realfaglig kompertanse.

For skoler med Forskerlinjer er det organisatorisk lettere å legge til rette for et læringsforløp, der deler av opplæringen kan foregå på en alternativ læringsarena enn klasserommet. Hensikten med å utvide klasserommet, er å kunne la elevene få oppleve hvordan det er å jobbe som forskere i en autentisk situasjon og gi elevene en opplevelse av hvordan naturvitenskapelig kunnskap brukes i arbeidslivet.

I denne rapporten er det beskrevet et læringsforløp for elever som går i forskerklassen ved Byåsen videregående skole i Trondheim. Pilotprosjektet ble gjennomført med elever som har faget Teknologi og forskningslære 2, høsten 2012. Et overordnet mål med dette læringsforløpet er å vekke interessen for høyere utdanning innen bransjene arbeidslivet etterspør realfaglig kompetanse til.

Klikk her for å lese hele rapporten.

http://www.hitra-froya.no/nyheter/article3302781.ece