Søppelryddingen fortsetter som aldri før. Store mengder plast og annet flytende avfall tas på land hver eneste dag. De siste 60 års plastforurensning har satt sine spor i naturen. Vi ser daglig store mengder med plastavfall som har smuldret opp til mikroplast, og byr på store utfordringer. 

Vi kan ikke si det ofte nok, det haster med å få ryddet opp.