Marint søppelMarint Søppel

Mausund Feltstasjon har som mål å være ledende på kunnskap, innovative løsninger og effektivitet på bekjempelse av marint søppel.

Rundt om på havene flyter det millioner av tonn med plast. Til tross for skjerpede krav til utslipp, skylles det ukentlig i land betydelige mengder. Trøndelags skjærgård i Frøya kommune, er et av de hardest rammede områdene av marint søppel i Norge. Havstrømmene fører med seg marint søppel som lander i skjærgården. Dette er dokumentert gjennom simuleringer gjennomført av Havforskningsinstituttet.


Marint søppel

Læringsprogrammet Marint Søppel

 Mausund Feltstasjon begynte i 2014 med uttesting av metoder for avdekking av mikroplast. I 2017  engasjerte vi oss for fullt med opprydding av plast og annet marint avfall. Våre satsningsområder på bekjempelse av marint søppel er effektiv rydding, stort fokus på metodeutvikling og undervisning i temaet på skoler. I tillegg reiser vi over hele landet og holder kurs og foredrag.Dette arbeidet har blitt finansiert av Miljødirektoratet. Hovedfokuset for oppryddingen er Froan Naturreservat. Mausund Feltstasjon arbeider aktivt for å finne metoder å hente ut avfallet på en mer effektiv måte.

Igjennom arbeidet med oppryddingen, observeres det store mengder plast som er nedbrutt til små partikler, som ikke er mulig å samle opp, og som ligger spredd over store områder. Plastproduktene smuldres opp til mikroplast over tid. Plast som blir liggende i naturen, blir utsatt for sol, vind og frost. Prosessen går langt raskere enn om plasten hadde ligget i sjøen. Over tid vil det gro ned i bakken og mikroplasten vil etter hvert skylles ut i sjøen. Mikroplast i jordprøver er dokumentert ved Mausund Feltstasjon.

Det er behov for forskning og kartlegging av mikroplastproblematikken.
Mausund Feltstasjon bidrar aktivt i dette arbeidet med prøvetakning og analyse av jord, fisk, pattedyr og sjøfugl.