">Mausund Feltstasjon – Side 2 – Eider

Ocean Camp

 Ocean Camp er et tilbud til elever på videregående skole. Igjennom Ocean Camp får elevene dybdelæring…

DHLR kurs

Vi arrangerer DHLR kurs, dvs. hjerte-lungeredning (HLR) med bruk av hjertestarter. Private og bedriftsinterne kurs.…

ENTiCE

ENTiCE Tverrfaglig prosjekt i samarbeid med Sintef, NTNU, Frøya VGS, SAMS og Mausund Feltstasjon. Et…