Ocean Camp er et tilbud til elever på videregående skole.

Igjennom Ocean Camp får elevene dybdelæring innen realfagene teknologi og 

forskningslære (ToF), biologi og matematikk.

De får igjennom oppholdet, kompetanse og forståelse for havrommets fremtidige utfordringer.

Elevene stimuleres igjennom nysgjerrighet, nytenkning og teknologi til å satse på høyere utdanning.
En ukes opphold med intensiv opplæring i teori, praktisk arbeid og  forskning.
Mausund Feltstasjon tilbyr komplette pakker,
inkl. læringsopplegg og overnatting med mat.

Læringsprogrammet for Marint Søppel

Se undervisningsforløp (pdf): 

Læringsprogrammet
Marint Søppel

Miljøovervåking i tareskogen

Ta kontakt med Odd Arne om du ønsker ytterligere informasjon.

Ocean Camp

Ocean CampOcean Camp