Oversikt over noen av nyhetsoppslagene på prosjektet Marint Søppel siden januar 2018.


http://www.forumfor.no/nyheter/2019/ber-norge-kjempe-for-en-global-avtale-mot-plastfors%C3%B8pling
Forum for utvikling og miljø.

vannforeningen.no/wp-content/uploads/2018/07/Vadze.pdf
Overvåkning av marine ressurser, engasjerte ungdommer som vil noe!
se også denne i samme sammenheng: http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/jan-mars/norsk-juniorvannpris-2018-ble-utdelt-pa-verdens-vanndag/

https://www.hitra24.no/artikkel/samles-om-felles-kamp-mot-forurensing/
Orkdalsregionen samles på Hitra – Samles om felles kamp mot forurensing

https://www.froya.no/nyheter/milj%C3%B8ministeren-ber%C3%B8mmer-mausund-feltstasjon
Kommentar fra Miljøministeren.

https://www.froya.no/nyheter/tr%C3%B8ndelags-benken-er-positiv-til-mausund-feltstasjon
Besøk på Stortinget.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2017/11/09/Hva-kan-gj%C3%B8res-for-%C3%A5-rydde-opp-15573895.ece
Hva kan gjøres.

https://www.nationen.no/debatt/soppelrydding-er-et-nasjonalt-ansvar/
Søppelrydding er et nasjonalt ansvar.

https://www.adressa.no/video/article16617294.ece
Rydding minutt for munutt..

https://trondheim.makerfaire.com/maker/entry/17/
Reklame for Maker Faire, Trondheim.

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=62775
Enorm søppelmengde utenfor Trøndelag.

https://www.google.com/search?sa=N&q=mausund+feltstasjon&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiJvOnOvfrgAhXrxqYKHcFjC-E4ChCwBHoECAEQAQ&biw=1342&bih=1233&dpr=2
Bilder fra Mausund Feltstasjon.

https://www.miljøuka.no/2018/05/mausund-feltstasjon-har-stands-inne-pa-stjernesenteret/
Bilder fra Miljøuka 2018.

Dispensasjon fra Fylkesmann til rydding/ deponering i Froan Naturreservat.

https://www.trondelag.com/arrangement/Lordagstreff:_%22Storsmuglere_fra_Froya%22/952129/
Foredrag på Trøndelag Museum, Marint søppel – En utfordring for Hitra og Frøya

https://www.tt.no/artikler/nyheter/12826-bli-med-pa-barnas-store-fjredag-2018/
Turistforeningen, Barnas Store Fjæredag 2018 i Trondheim

https://www.fiskarlaget.no/index.php/details/104/2892-aktivt-miljoarbeid
Norges Fiskarlag (Besøk under rydding fra februar i år)

https://www.folkehogskole.no/skole/skogn/makerspace-natur-california
Makerspace Natur California, et samarbeidsprosjekt med Skogn Folkehøyskole.

https://www.t-a.no/nyheter/2017/12/17/Plasten-er-p%C3%A5-vei-inn-i-oss-15766350.ece
Innlegg om trusselen med plast i Trønder-Avisa.

https://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2050490
Link til vårt undervisningsopplegg der elever lærer om miljøovervåkning av marine ressurser. Dette er et program vi påbegynte i 2011, og siden da fått en dreining mere mot forskning, bærekraftig utvikling og marin forsøpling.

https://www.nrk.no/trondelag/alle-reirene-fulle-av-plast_-_-fryktelig-trist-1.13709312

https://www.nrk.no/trondelag/naturreservat-flommer-over-av-soppel-_-alle-reirene-pa-holmen-er-fulle-av-plast-1.13708879

Tidligere innslag på NRK om tilstand på kysten i Midt-Norge.

https://www.froya.no/nyheter/har-startet-kampen-mot-plast-i-froan
Kampen mot plast i Froan Naturreservat.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2018/10/09/Positiv-til-spleiselag-for-%C3%A5-fjerne-mer-havplast-17663044.ece
Engasjerte fylkespolitikere.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2018/10/29/Froan-er-et-nasjonalt-ansvar-17775927.ece
Besøk fra Stortinget.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2018/08/18/Tom-for-penger-Nick-og-fem-andre-mister-jobben-som-kystrenovat%C3%B8r-17343136.ece
Tomt for penger.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2018/07/16/Det-er-s%C3%A5-mye-plast-at-jeg-noen-ganger-m%C3%A5-ta-til-t%C3%A5rene-17093257.ece
Ungdom med oss i ryddingen.

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2018/08/22/Avslutter-plastryddingen-i-havgapet-pengesekken-er-tom-17279950.ece
Reportasje i Adresseavisen.

https://www.hitra-froya.no/meninger/2018/11/10/Vern-det-marine-milj%C3%B8et-17844766.ece
Vern det marine miljøet – engasjerte fiskere i samarbeid med Mausund Feltstasjon.