Om Mausund Feltstajon

Mausund Feltstasjon ble etablert i 2011.

Vår visjon er at vi skal være en attraktiv bidragsyter ved tilrettelegging for undervisning, forskning og utnyttelse av marine ressurser.

Mausund Feltstasjon ligger strategisk til, midt i skjærgården utenfor Frøya, og med kort vei til storhavet.

Fasiliteter:

  • Lokaler på 120 m² med inndeling i våt- og tørrsone.
  • Laboratoriebenker og stoler.
  • Mikroskop og stereoluper. NightSea Royal Blue og UV-filter. (WiFi)
  • ROV (undervannsfartøyer).
  • Båter (forskjellige størrelser)
  • Spektrofotometer for analyse av blant annet kobber (Cu).
  • Akvarium (ulike størrelser)
  • Generelt laboratorie utstyr
  • AV utstyr
  • Trådløs nettilgang (WiFi)

Mausund Feltstasjon brukes jevnlig av skoler og universitet. Vi har mulighet til å ta i mot grupper på ca 60 personer.