Flag of the United Kingdom.svg English

En hodningsendring må til på hvordan vi bruker havet

Det må en vesentlig holdningsendring til – å bruke havet som søppelplass kan ikke fortsette.

Prosjekt Marint søppel startet opp sommeren 2017 og i perioden fram til august 2018 er det samlet inn ca. 1000 m³ marint søppel. Det ligger igjen enorme mengder med søppel i skjærgården i Midt-Norge. I tillegg er det et betydelig tilsig, og dette vil ta flere år å få ryddet opp.

Tendensen viser at mengde marint søppel vil øke i årene som kommer, og omfanget av det som er samlet inn viser at dette ikke bare er et lokalt problem, men også nasjonalt og globalt. Dette kan underbygges med at opphavssted av marint søppel, som kommer med havstrømmene, kartlegges.

Marint søppel som samles inn kartlegges ved at det kategoriseres under hardplast, plast og annet. Annet er alt som ikke kan utnyttes til energi ved forbrenning.

Funn så langt, viser at det er store mengder med plastkasser, tauverk fra fiskeri, oppdrettstau, plastavfall og embalasje. Under annet er det olje og bildekk som utpeker seg.

Det ser ut til at mye av marint søppel har havnet i havet ut ifra tanken om «ute av syne, ute av sinn».

Med økt kunnskap om hva som skjer med plastavfall som blir liggende mange år i naturen, og om hvilke konsekvenser dette vil føre til, tvinger fram at det må bli økt informasjon til blant annet ulike arbeidsgivere, yrkesgrupper, studenter, elever og lærere.

Det er ved flere arbeidsplasser nulltoleranse for at avfall, inklusiv plastavfall, dumpes på sjøen. Arbeidsledere går rutinemessig gjennom prosedyrer for hvordan avfall skal håndteres. For arbeidsgivere, der det nå er registrert at det kommer marint søppel ifra, har de en stor utfordring med holdningsskapende arbeid for å få endret rutinene, b.l.a. oppdretts- og skipsfartsnæringen.

For de som arbeider innenfor fiskeri, bør det opprettes lokale mottak for å levere inn plastkasser og fiskeutstyr som trålposer og tauverk. En undersøkelse nylig, bekrefter nettopp det at når fiskere vet hvor de kan få levert avfall, vil de benytte seg av dette. Et nylig forsøk ved Mausund Feltstasjon gjorde at over 30m³ med garn og tauverk ble samlet inn på kort tid. Alternativt ville dette blitt brent.

Læringsprogram for marint søppel

Ved å gjennomføre etter-/videreutdanningskurs for lærere og undervisningsforløp for elever, vet vi gjennom erfaring at dette gir en «a-ha» opplevelse. En «a-ha»-opplevelse som ikke kan oppnås ved opplæring i klasserommet. Ved feltkurs vil deltakerne se med egne øyne omfanget av problemet, og samtidig få informasjon om konsekvensene i naturen. Dette er spesifikt nevnt i prosjektene Videreutdanningskurs for realfagslærere og Miljøovervåking av marine ressurser 2017 og 2018.

Nylig feltarbeid med elever fra ungdom- og videregående skoler har vist seg å være vellykket ved at de aktivt deltar i felt og ser problemene med egne øyne. Tilbakemelding fra ungdommene er så bra at dette burde vært obligatorisk for alle ungdomskole- og videregående elever.

Mausund Feltstasjon reiser omkring på barne, ungdom- og videregående skoler med Læringsprogrammet Marint Søppel. Her får elever informasjon «live» om Marint søppel med bruk av bilder, video og marint søppel. Læringsopplegget skaper stort engasjement, både av elever og lærere.

Læringsprogram om Marint Søppel.

Dagsrevyen 21 16.04.18. Odd Arne Arnesen foredrag ved Orkdal vgs.
Holdningsendringer må til! Kystrenovatøren Ella i arbeid sommeren 2018.