">Forskning – Mausund Feltstasjon

Vi har siden 2012 vært engasjert med forskjellige forskningsprosjekter. Hovedområdet er relatert til forskning på miljøovervåking av marine ressurser.

Feltarbeid gjennomføres i ekskursjonsområder rundt Mausund.
Innsamlet materiale over flere år brukes av forskere, og det har også resultert i publiserte artikler.Forskning
The Kelp Laminaria hyperborea as a Bioindicator https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2597749

Forskning
Toxic and essential elements in seafood from Mausund, Norway. https://www.springer.com/journal/11356