Vi har siden 2012 vært engasjert med forskjellige forskningsprosjekter. Hovedområdet er relatert til forskning på miljøovervåking av marine ressurser. Feltarbeid gjennomføres i ekskursjonsområder rundt Mausund. Innsamlet materiale over flere år brukes av forskere, og det har også resultert i publiserte artikler.

Elemental content of brown crab (Cancer pagurus) – Is it safe for human consumption? A recent case study from Mausund, Norway. Link
Toxic and essential elements in seafood from Mausund, Norway.  Link
The Kelp Laminaria hyperborea as a Bioindicator Link