Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund

I 2013 var det 2 forskerklasser og en media og kommunikasjonsklasse på ekskursjon til Mausund. Totalt 90 elever i løpet av ei uke.

Det er elever i forskerklassen på Vg3 og elever fra media og kommunikasjon. Elevene fra forskerklassen fisket krabbe, torsk og kveite. Det ble tatt prøver av krabbe og fisk og prøvene ble sendt til  NTNU for analysering. Krabbe og fisk ble undersøkt for innhold av kvikksølv, bly, kadmium og arsen. I tillegg analyserte elevene sjøvannsprøver på feltstasjonen. Elevene fra media og kommunikasjonsklassen dokumenterte forskningsarbeidet med å ta bilder og film underveis.

Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund

Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund  Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund     

   Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund Forskerklasser, media og kommunikasjonsklasser på ekskursjon til Mausund