Fasiliteter:

  • Lokaler på 120 m² med inndeling i våt- og tørrsone.
  • Laboratoriebenker og stoler.
  • Mikroskop og stereoluper. NightSea Royal Blue og UV-filter. (WiFi)
  • ROV (undervannsfartøyer).
  • Båter (forskjellige størrelser)
  • Spektrofotometer for analyse av blant annet kobber (Cu).
  • Akvarium (ulike størrelser)
  • Generelt laboratorie utstyr
  • AV utstyr
  • Trådløs nettilgang (WiFi)