I forbindelse med feltarbeid dukker enkelte morsomme skapninger opp. Her er noen bilder som viser mangfoldet i havet omkring i Mausund Feltstasjon.