Byåsen VGS i Vinden

Elever og lærere fra Byåsen vgs i vinden. På ekskursjonsområdet på Mausund, utenfor Mausund Feltstasjon.
Arbeidet de gjennomførte var å samle inn krabbe, kveite og torsk, som skulle analyseres for kvikksølv, bly, kadmium og arsen.
Analyseringen ble gjennomført ved NTNU.
I tillegg tok de sjøvannsprøver som ble analysert på feltstasjonen.

Byåsen VGS i vinden