Forskerklassen ved Byåsen VGS gjennomførte forskningsarbeid på Mausund i 2014. 

Elevene fra media og kommunikasjon dokumenterte forskningsarbeidet og gjorde forberedelser til utstillingen ved Vitenskapsmuseet. Det gjorde de ved å gjennomføre intervjuer og dokumentere kystkulturen med bilder og film.

Forskerklassen analyserte sjøvannsprøver på feltstasjonen. Det ble også tatt prøver fra krabbe, kveite og torsk som ble sendt til NTNU for analysering av kvikksølv, bly, kadmium og arsen.